ติดต่อ

23491022710_7167f1cf18_b

สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
Tel. 080 529 1879
E-mail : physics.sru@gmail.com

Department of Physics Faculty of Science and Technology
Suratthani Rajabhat University
Tambon Khuntalae,Amphur Muang, Suratthani, Thailand 84100
Tel. 080 529 1879
E-mail : physics.sru@gmail.com