สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์

Read more