งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจในกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

ชีวฟิสิกส์ (Biophysics)

research-biophy

งานวิจัยหลักของหน่วยวิจัยนี้ประกอบด้วย ไบโอเซนเซอร์ ไบโอโฟโตนิกส์ และชีวฟิสิกส์เชิงคำนวณ
+ ดูทั้งหมด

 

 

 

หลักสูตรและการสอนฟิสิกส์ (Physics Education)

research-education

งานวิจัยหลักของหน่วยวิจัยนี้ประกอบด้วย …

+ ดูทั้งหมด

 

 


ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear physics)

research-nuclear

งานวิจัยหลักของหน่วยวิจัยนี้ประกอบด้วย …

+ ดูทั้งหมด

 

 


ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics)

research-electronicงานวิจัยหลักของหน่วยวิจัยนี้ประกอบด้วย …

+ ดูทั้งหมด

 

 

 

พลังงานทดแทน (Energy Physics)

research-energy-physics

งานวิจัยหลักของหน่วยวิจัยนี้ประกอบด้วย …

+ ดูทั้งหมด

 

 

 

ดาราศาสตร์และอวกาศ(Astronomy and Space)

research-astronomyงานวิจัยหลักของหน่วยวิจัยนี้ประกอบด้วย …

+ ดูทั้งหมด

 

 


ธรณีฟิสิกส์ (Geophysics)

research- geophysicsงานวิจัยหลักของหน่วยวิจัยนี้ประกอบด้วย …

+ ดูทั้งหมด