อัตลักษณ์

อัตลักษณ์

“เน้นงานวิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”